Schließen

Станете Член

Станете Член и се възползвайте от нашите топ-услуги.

Прехвърлете се сега към IKK classic – Здравната каса за Вашето здраве! Става много лесно.

Ние ще Ви информираме с удоволствие за членството, нашите услуги, нашите вноски и за нашето обслужване за Вас.

Само с три стъпки към IKK classic:

  1. Изтеглeте Деклерацията и я попълнете.
  2. Проверете данните, подпишете формуляра и го изпратете с пощата на IKK classic.
  3. Изтеглете писмото за прекратяване от сегашната здрвна каса.

Сега изтеглете декларацията на PDF, попълнете я, и изпратете я на IKK classic:

 

Използвайте плика с платена марка, за да изпратите документите безплатно на IKK classic.

Въведете пощенския код на мястото, където живеете и изтеглете адресна бланка с подходящия за Вас IKK-адрес.

Предимствата на Вашето членство

При IKK classic Вие сте в добри ръце. Можете да се възползвате от многобройни услуги и предимства в полза на Вашето здраве.

Всяко осигурено лице при IKK classic получава електронна здравна карта със снимка. На здравната карта ще се съхраняват вашите основни данни, така че да са лесно достъпни при всяко посещение при лекаря. В бъдеще, картата ще дава възможност, данните да се разменят и да се обработват по електроннен път сигурно, бързо и лесно. Условието за това е съгласието Ви, защото защитата на Вашите лични здравни данни е основен приоритет за нас.

Научете повече за Вашите лични предимства от присъединяването към IKK classic във всяка фаза от живота Ви.

Общ поглед върху вноските

Топ-услуги за топ-условия: С нашите вноски в размер на 16,0 процента и нашата атрактивна оферта за услуги и обслужване Вие сте на правилната страна.

Здравна осигуровка (обща)

14,60 %  

Здравна осигуровка (намалена)

14,00 %  

Допълнителни

1,20 %  

Пенсионно осигуряване

18,60 %  

Осигуряване за безработица

2,50 %  

Осигуряване за дългосрочна грижа

3,05 %  

Доплащане в случай осигуряване за дългосрочната грижа за бездетни

0,25 %