Станете Член

Станете Член и се възползвайте от нашите топ-услуги.

Прехвърлете се сега към IKK classic – Здравната каса за Вашето здраве! Става много лесно.

Ние ще Ви информираме с удоволствие за членството, нашите услуги, нашите вноски и за нашето обслужване за Вас.

Само с три стъпки към IKK classic:

  1. Изтеглeте Деклерацията и я попълнете.
  2. Проверете данните, подпишете формуляра и го изпратете с пощата на IKK classic.
  3. Изтеглете писмото за прекратяване от сегашната здрвна каса.

Сега изтеглете декларацията на PDF, попълнете я, и изпратете я на IKK classic:

 

Използвайте плика с платена марка, за да изпратите документите безплатно на IKK classic.

Въведете пощенския код на мястото, където живеете и изтеглете адресна бланка с подходящия за Вас IKK-адрес.

Недопустима стойност, моля поправете въвеждането.

Предимствата на Вашето членство

При IKK classic Вие сте в добри ръце. Можете да се възползвате от многобройни услуги и предимства в полза на Вашето здраве.

Всяко осигурено лице при IKK classic получава електронна здравна карта със снимка. На здравната карта ще се съхраняват вашите основни данни, така че да са лесно достъпни при всяко посещение при лекаря. В бъдеще, картата ще дава възможност, данните да се разменят и да се обработват по електроннен път сигурно, бързо и лесно. Условието за това е съгласието Ви, защото защитата на Вашите лични здравни данни е основен приоритет за нас.

Научете повече за Вашите лични предимства от присъединяването към IKK classic във всяка фаза от живота Ви.

Младите в рамките на следване или образование са осигуряват чрез семейно осигуряване. От 25 годшна възраст започва подходящата за студенти здравна застраховка.

Със здравната каса IKK classic получавате топ-услуги за топ-условия. В допълнение към обществените предпазни мерки, възнаграждаваме ви чрез IKK бонус за здравословния ви начин на живот: Използвайте го за редовните ви контролни прегледи при зъболекаря или за общественя преглед на кожата от 35 годишна възраст. Ние поемаме освен това разходите за различните алтернативи лечение като например хомеопатията или остеопатия. Също участието ви на курсове за здравето като например упражнения за гърба, йога или аква фитнес ще се финансира от IKK чрез здравната сметка. Ако ежедневието не ви дава възможност да се отпуснете, тогава активните дни на IKK са точно подходящото за Вас! Като възрастен човек можете да се възползвате 100 евро бонус.

Чрез семейното осигуряване децата Ви и съпруга или съпругата, които не са длъжни да бъдат осигурени, се обслужват оптимално. Също Членовите на семейството Ви, които са осигурени с Вас, получават всички предимства на нашата бонус-програма и на здравната сметка. Освен това ние подкрепяме програми за бебета и малки деца и поемаме всичките разходи за ортодонтално лечение на децата Ви. Все още планирате за семейството Ви? Ние ще Ви подкрепяме в желанието Ви да имате дете с частично поемана на разходите за изкуствено оплождане.

С нашата бонус-програма Ви възнаграждаваме за здравословният Ви начин на живот. Възрастните могат да очакват до 100 евро, всички други под 18 до 60 евро. От активно спортуване до прегледи на зъби имате много възможности да докажете най-малко четири здравословни активности за да се възползвате в края на годината. За лица под 18 е достатъчна три активности, за да си осигурят бонуса на IKK.

Pазлични здравословни активности: Курсове за здраве, алтернативни лечения, допълнителни оферти за контролни прегледи за бременни или специално дентално лечение за деца. Вие решавате сами, какво е най-важното за здравето Ви. Чрез здравната сметка възтановяваме част от разходите.

Общ поглед върху вноските

Топ-услуги за топ-условия: С нашите вноски в размер на 16,0 процента и нашата атрактивна оферта за услуги и обслужване Вие сте на правилната страна.

Здравна осигуровка (обща)

14,60 %  

Здравна осигуровка (намалена)

14,00 %  

Допълнителни

1,4 %  

Пенсионно осигуряване

18,70 %  

Осигуряване за безработица

3,00 %  

Осигуряване за дългосрочна грижа

2,35 %  

Доплащане в случай осигуряване за дългосрочната грижа за бездетни

0,25 %  

От 1.1.2016 размерът на общите вноски е 16,0 процент. Следователно размерът на здравноосигурителните Ви вноски е зависим от доходите Ви. Преди достигането на прага на доходите размерът на вноските се отнася с проценти към вашата месечна заплата. За дългосрочната грижа, вноските се състоят от следното: Всеки, който има деца, плаща 2.35 % от брутната заплата, който няма деца плаща 2,6 % процент.

При определени условия осигурява IKK classic членовете на Вашето семейство с Вас (деца, съпрузи и партньори посочени в LpartG) без допълнителни вноски. Това се отнася както за здравното осигуряване, така и за осигуряването за дългосрочна грижа.

За Вашето доброволно участие в IKK classic имате много възможности. От една страна размерът на вноските Ви е зависим от доходите Ви, от другата страна, ако е откога желаете да получавате обезщетение при заболяване. С удоволствие ще Ви направим индивидуална оферта за здравното осигуряване за Самостоятелни.

Обучението започва – вече е време за собствено здравно осигуряване. Вноските се делят обикновено на половина между фирмата осигуряваща обучение и стажантите. В случай, че стажантът получава по-малко от 325 евро, тогава фирмата поема разходите напълно.

До навършване на 25.годишна възраст студентите са семейно осигурявани в повечето случаи чрез един от родителите. Това включва също ваканциите. След навършването на 25.годишна възраст важат индивидуални правила, които представихме за Вас в сектора здравно осигуряване за студенти.

Bноски от 16,0 процент се отнася и за пенсионери. Месечната вноска е зависима от пенсията и се плаща както следва: 8,70 процента от осигурените пенсионери и 7,30 процента от пенсионноосигурителните институции.