Zostań członkiem teraz

Skorzystaj z naszych najlepszych usług i dołącz do IKK classic – kasy chorych, która dba o Twoje zdrowie! To bardzo proste. Chętnie udzielimy wszelkich informacji dotyczących członkostwa, naszych usług, wysokości stawek oraz przysługujących Ci świadczeń.

Przejdź do IKK classic w zaledwie 3 krokach:

 • Krok 1

  Pobierz i wypełnij wniosek o członkostwo.

 • Krok 2

  Sprawdź wprowadzone dane, podpisz formularz i wyślij go pocztą do IKK classic.

 • Krok 3

  Przekażemy potwierdzenie członkostwa oraz poinformujemy wszystkie zainteresowane strony, np. pracodawcę czy poprzednią kasę chorych.

  Pobierz teraz wszystkie wymagane dokumenty, wypełnij je i prześlij do IKK classic:

  Skorzystaj z opłaconej koperty zwrotnej, aby bezpłatnie wysłać dokumenty do IKK classic:

  Korzyści wynikające z Twojego członkostwa

  IKK classic to doskonały wybór dla każdego. Oferujemy szeroki wachlarz usług i korzyści w trosce o Twoje zdrowie.

  Każdy ubezpieczony otrzyma od IKK classic elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego ze zdjęciem. Na karcie tej zapisywane są wszystkie podstawowe dane osoby ubezpieczonej, tak by były dostępne podczas każdej wizyty u lekarza.

  Dowiedz się więcej na temat Twoich osobistych korzyści z członkostwa w IKK classic na każdym etapie życia.

  Osoby dorosłe

  Kasa chorych IKK classic oferuje najlepsze usługi w najlepszej cenie. Poza profilaktyką wynikającą z przepisów ustawowych oferujemy opcję IKK Bonus, honorującą Twój zdrowy styl życia: skorzystaj z niej w celu regularnych profilaktycznych badań stomatologicznych bądź standardowych badań skóry wykonywanych od 35 roku życia. Pokrywamy również koszty wielu alternatywnych metod leczenia, takich jak homeopatia czy osteopatia. Dzięki IKK classic otrzymasz także dofinansowanie do udziału w kursach zdrowotnych o potwierdzonej jakości, takich jak kursy zdrowych pleców, joga czy też aqua fitness.

  Rodziny

  Współubezpieczeni członkowie rodziny również otrzymują wszystkie korzyści wynikające z naszego programu bonusowego. Ponadto dofinansowujemy programy dla niemowląt i małych dzieci oraz oferujemy bezpłatne profilaktyczne przeglądy stomatologiczne dla dzieci.

  Jesteś jeszcze na etapie planowania rodziny? Pomożemy Ci urzeczywistnić Twoje marzenie o posiadaniu dzieci, pokrywając część kosztów zabiegu sztucznego zapłodnienia.

  Zestawienie naszych składek

  Najlepsze usługi w najlepszej cenie: dzięki korzystnej składce wynoszącej 16,3% (2024) oraz naszej atrakcyjnej ofercie usług i świadczeń dbamy o Twoje bezpieczeństwo.

  Nasze usługi Wysokość stawki

  Ubezpieczenie zdrowotne (stawka standardowa)

  14,60 %

  Ubezpieczenie zdrowotne (stawka obniżona)

  14,00 %

  Składka dodatkowa (2023)

  1,60 %

  Składka dodatkowa (2024)

  1,70 %

  Ubezpieczenie emerytalne

  18,60 %

  Ubezpieczenie od utraty pracy (2023)

  2,60 %

  Ubezpieczenie od utraty pracy (2024)

  2,60 %

  Ubezpieczenie pielęgnacyjne

  3,40 %

  Dodatkowa opłata za ubezpieczenie pielęgnacyjne dla osób bezdzietnych 

  0,60 %

  Rodzice posiadający więcej niż jedno dziecko otrzymują zniżki składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne:

  Liczba dzieci łącznie Stawka składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne

  0 dzieci w przypadku członka powyżej 23. roku życia

  4,00% (1 dopłata, udział pracownika: 2,3%)

  1 dziecko (niezależnie od wieku)

  3,40% (brak dopłaty; dożywotnio; udział pracownika: 1,7%)

  2 dzieci poniżej 25. roku życia

  3,15% (1 zniżka, udział pracownika: 1,45%)

  3 dzieci poniżej 25. roku życia

  2,90% (2 zniżki, udział pracownika: 1,2%)

  4 dzieci poniżej 25. roku życia

  2,65% (3 zniżki, udział pracownika 0,95%)

  5 dzieci poniżej 25. roku życia

  2,40% (4 zniżki, udział pracownika 0,7%)

  Kolejne dzieci nie wpływają już na stawkę składki.

  Osoby zatrudnione

  Stawka miesięczna jest zależna od wysokości dochodów. Nie wzrasta ona wraz z wiekiem ani nie jest powiększana o narzuty z tytułu ryzyka. Od 1 stycznia 2024 roku wysokość składki jest na poziomie 16,3%. Wysokość składki jest ustalana jako procent miesięcznego wynagrodzenia do wysokości progu dochodowego. W przypadku ubezpieczenia pielęgnacyjnego stawka jest obliczana w następujący sposób: osoby posiadające dzieci odprowadzają 3,40% wynagrodzenia brutto, zaś osoby bezdzietne – 4,0% wynagrodzenia brutto.

  Rodziny

  Po spełnieniu określonych warunków członkowie Twojej rodziny (dzieci, małżonkowie oraz partnerzy życiowi w rozumieniu niemieckiej ustawy o związkach partnerskich) mogą zostać objęci bezpłatnym ubezpieczeniem IKK classic. Powyższe dotyczy zarówno ubezpieczenia zdrowotnego, jak i pielęgnacyjnego.

  Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

  Możesz wybrać spośród kilku opcji dobrowolnego członkostwa w IKK classic. Składka zależy z jednej strony od Twoich dochodów z uwzględnieniem minimalnych podstaw wymiaru składek czy wysokości progów dochodowych, zaś z drugiej strony od tego, czy i od kiedy chcesz otrzymywać zasiłek chorobowy w przypadku niezdolności do pracy. Chętnie przygotujemy indywidualną ofertę ubezpieczenia zdrowotnego dla Ciebie jako osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą – skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres info@ikk-classic.de.

   

  Stażyści

  Nadszedł czas stażu – pora na własne ubezpieczenie zdrowotne. Stawka jest zazwyczaj dzielona na dwie równe części, odprowadzane przez stażystę oraz przedsiębiorstwo, w którym odbywa się staż. Jeżeli wynagrodzenie podczas stażu nie przekracza 325 euro, przedsiębiorstwo, w którym odbywa się staż, odprowadza całość stawki.

  Studenci

  Do ukończenia 25 roku życia w większości wypadków studenci objęci są ubezpieczeniem jednego z rodziców. Ubezpieczenie to jest ważne również podczas wakacji. Po 25 roku życia wysokość ubezpieczenia obliczana jest indywidualnie, według reguł przedstawionych w punkcie dotyczącym ubezpieczenia dla studentów.

  Emeryci

  Jednolita składka dla wszystkich ustawowych kas chorych wynosi obecnie 14,60% i obowiązuje również emerytów. Stawka jest dzielona na dwie równe części, odprowadzane przez emeryta i zakład ubezpieczeń emerytalnych. Ubezpieczony emeryt odprowadza również połowę indywidualnej składki dodatkowej.

  Kiedy możliwe jest przejście?

  • Bezpośrednio w momencie zmiany w stosunku ubezpieczeniowym (np. w przypadku zmiany pracodawcy)

  • Lub z zachowaniem terminu dwóch pełnych miesięcy kalendarzowych*

  * Na przykład, jeśli wniosek o członkostwo wpłynie do 31 stycznia, staniesz się członkiem z dniem 1 kwietnia. Wypowiedzeniem członkostwa w poprzedniej kasie chorych zajmie się IKK classic. Jedynym warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia w obecnej kasie chorych przez co najmniej 12 miesięcy.

  W pewnych okolicznościach możliwe jest także przejście z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Możesz nas o to po prostu zapytać i ustalić termin indywidualnej konsultacji.

   

   

  Regulacja specjalna

  • W przypadku pierwszego pobrania lub podwyżki składki dodatkowej masz specjalne prawo do wypowiedzenia umowy niezależnie od tego, jak długo jesteś członkiem kasy chorych.